Ten Ren's Tea - Phan Đăng Lưu
#Café/Dessert
35 - 45 phút
Đặt món
Món mới
Trà cream float decaf phúc bồn tử
48.000đ
Trà decaf phúc bồn tử
45.000đ
Trà matcha thạch aiyu
55.000đ
Trà matcha xoài đá xay
59.000đ
Loại trà đặc trưng
Trà King oolong 913
913 King's oolong tea
38.000đ
Trà King oolong 913 cream float
913 oolong cream float
45.000đ
Trà matcha latte
Matcha latte
48.000đ
Trà mận tím
Plum green tea
45.000đ
Trà sữa King oolong 913
913 King's oolong milk tea
45.000đ
Trà sữa kem matcha Nhật Bản
Japanese matcha ice cream green milk tea
69.000đ
Trà sữa khoai môn
Taro green milk tea
48.000đ
Trà đen cream float
Black tea cream float
40.000đ
Trà đốt năng lượng
Cha work out
59.000đ
Trà truyền thống cổ điển
Trà Phổ Nhĩ hoa cúc
Chrysanthemum Pu -erh tea
40.000đ
Trà xanh hoa lài
Jasmine green tea
35.000đ
Trà xanh hoa lài mật ong
Honey jasmine green tea
38.000đ
Trà đen
Black tea
35.000đ
Trà đen mật ong
Honey black tea
38.000đ
Trà sữa truyền thống
Trà sữa Phổ Nhĩ
Pu - erh milk tea
48.000đ
Trà sữa matcha
Matcha milk tea
48.000đ
Trà sữa trà xanh hoa lài
Jasmine green milk tea
42.000đ
Trà sữa trà đen
Black milk tea
42.000đ
Trà latte ( sữa tươi)
Trà xanh latte
Jasmine green tea latte
42.000đ
Trà đen latte
Black tea latte
42.000đ
Trà trái cây tươi nhiệt đới
Trà kim quất
Kumquat green tea
45.000đ
Trà xanh chanh nhiệt đới
Lemon green tea
42.000đ
Trà đen chanh nhiệt đới
Lemon black tea
42.000đ
Kem sữa cream float
Trà xanh cream float
Green tea cream float
42.000đ