Gong Cha - CT Plaza
#Café/Dessert
36 - 46 phút
Đặt món
Giảm 6%
Hạn sử dụng: 31/12/2019
LIXIGONGCHA6
Sao Chép
Áp dụng với mọi hóa đơn
Trà Hồng Phúc
Hồng Trà Hồng Phúc
47.000đ
Lục Trà Hồng Phúc
47.000đ
Trà Alisan Hồng Phúc
47.000đ
Trà Bí Đao Hồng Phúc
47.000đ
Trà Earl Grey Hồng Phúc
47.000đ
Trà Oolong Hồng Phúc
47.000đ
Trà Lộc Phát
Hồng trà Lộc Phát
40.000đ
Trà Oolong Lộc Phát
40.000đ
Món Mới
Okinawa Latte
47.000đ
Sữa tươi Okinawa
43.000đ
Trà sữa Okinawa
47.000đ
Thức uống đặc biệt Gong Cha
Popcorn Tea Latte (Size M)
Sử dụng tốt nhất trong vòng 30 phút.
59.000đ
Strawberry Earl Grey Latte
53.000đ
Strawberry Oreo Smoothie
59.000đ
Strawberry Popcorn Latte
53.000đ
Strawberry cream smoothies
59.000đ
Trà Alisan Kem Sữa
47.000đ
Trà Bí Đao Kem Sữa
(Không thể thay đổi mức đường)
47.000đ
Trà Earl Grey Kem Sữa
47.000đ
Trà Oolong Kem Sữa
47.000đ
Trà Xanh Gongcha
43.000đ
Trà Đen Kem Sữa
43.000đ
Trà nguyên chất
Trà Alisan
36.000đ
Trà Oolong
36.000đ
Trà bí đao
(Không thể thay đổi mức đường)
36.000đ
Trà bí đao Alisan
36.000đ
Trà earl grey
36.000đ
Trà xanh
33.000đ
Trà đen
33.000đ
Trà sữa
Trà Sữa Chocolate
47.000đ
Trà Sữa Matcha Đậu Đỏ
53.000đ
Trà Sữa OoLong
43.000đ
Trà Sữa OoLong 3J
Đã bao gồm 3 loại hạt: Sương Sáo, Thạch châu đen, Pudding
53.000đ
Trà Sữa Pudding Đậu Đỏ
47.000đ
Trà Sữa Sương Sáo
43.000đ
Trà sữa Earl Grey
43.000đ
Trà sữa Hokkaido
43.000đ
Trà sữa caramel
43.000đ
Trà sữa cà phê
43.000đ
Trà sữa khoai môn
47.000đ
Trà sữa trà xanh
40.000đ
Trà sữa trà đen
40.000đ
Trà sữa trân châu trắng
50.000đ
Trà sữa trân châu đen
43.000đ
Trà sữa trân châu đen + 2 topping khác nhau
60.000đ
Trà sữa trân châu đen + 3 topping khác nhau
68.000đ
Trà sữa trân châu đen + trân châu trắng
53.000đ
Thức uống sáng tạo
Chanh Ai-Yu & Trân Châu Trắng
43.000đ
QQ Chanh Dây Trà Xanh
47.000đ
Trà Alisan Chanh dây
40.000đ
Trà Alisan Vải
43.000đ
Trà OoLong Vải
43.000đ
Trà xanh chanh dây
43.000đ
Trà xanh đào
40.000đ
Trà đen đào
40.000đ
Đào Hồng Mận và Hột É
43.000đ
Thức uống đá xay
Khoai môn đá xay
59.000đ
Matcha đá xay
59.000đ
Socola đá xay
59.000đ
Trà đào đá tuyết
Peach tea crush
49.000đ
Yakult đào đá xay
59.000đ